Maejo The home of cowboys
วันที่ดำเนินการ : 01-01-2547    วันที่แก้ไขล่าสุด : 29-10-2556 11:40:34    ผู้เพิ่มข้อมูล : น.ส.ธัญทิพ โสภาวรรณ์

คาวบอย (cowboy) เป็นสัญลักษณ์ของลูกแม่โจ้ หมายถึง ความเป็นสุภาพชนมีความอดทน ขยันขันแข็ง สร้างสรรค์ มีน้ำใจ มีวินัย สามัคคี เคารพอาวุโส และภายใต้วิญญาณของนักสู้ที่กล้าหาญ ชาญฉลาดต่อการแก้ไขปัญหา ดุจดังลูกแม่โจ้
ผู้ให้คำ : รองศาสตราจารย์ ดร.เทพ  พงษ์พานิช
จะเห็นว่ากว่าจะมาเป็น แม่โจ้เคาบอย ได้นั้น แม่โจ้ได้หล่อหลอมบุคลิกความเป็น แม่โจ้ มากนานแสนนาน หลายรุ่น สืบทอดต่อๆกันมาโดยเฉพาะอาจารย์ประสงค์ วรยศ รุ่น 14 ที่จบปริญญาโท จากเท็กซัส ได้นำเอาเรื่องราวเคาบอย การแต่งกาย และตำนานเคาบอยตะวันตกมาเล่าให้พวกเราฟัง สร้างฝันและจุดประกายเคาบอยให้ลูกศิษย์ซึมซับมากมาย และ  ในจำนวนนั้นก็มี ดร.เทพ พงษ์พานิช รุ่น 32 และได้ไปเรียนต่อปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยโอกลาโฮมา และได้ผูกพันธกิจทางการศึกษากับมหาวิทยาลัย Oklahoma State University จึงทำให้ความหมายและอัตตลักษณ์ ของ เคาบอย หรือ คาวบอย แม่โจ้ เป็นที่รู้จักกันมากขึ้น โดยเฉพาะในปี ค.ศ. 2004 ซึ่ง มาจนถึง รุ่น 70 จึงได้มาเป็น แม่โจ้ เดอะโฮมออฟเคาบอย ( Maejo University, The Home of Cowboys) ได้ในวันนี้
ในวาระครบรอบ 70 ปี แม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้จัดงาน รำลึกสู้อ้อมอกแม่โจ้ 70 ปี ระหว่างวันที่ 5 -12 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ณ สนามอินทนิล มิศิษย์เก่าแม่โจ้มาร่วมงานเป็นพิเศษในวันรำลึกความหลัง คืนวันที่ 10 ธันวาคม มีศิษย์เก่าและครอบครัวมาร่วมงานมากกว่า 5,000 คน ถือเป็น HomeComing Night เพื่อรำลึกถึงแม่ผู้ให้ความรู้ (Alma Mater) ได้มีพิธีเปิดลานจัตุรัสนานาชาติและหอเกียรติยศ (Maejo Hall of Fame) มีรูปปั้น “ เคาบอยโจ้” อยู่หน้าหอเกียรติยศ และถือเป็นงานประวัติศาสตร์ของพวกเราชาวแม่โจ้ที่สำคัญยิ่งอีกงานหนึ่งมีการจัดทำ String tie และหมวกเคาบอยสำหรับจำหน่ายให้แก่ศิษย์เก่า เป็นสัญญาลักษณ์ Maejo Cowboy ทำให้ คำว่า เคาบอยแม่โจ้ แพร่หลายมากยิ่งขึ้น