<ธันวาคม 2561>
26
27
28
29
30
12
3
4
56
7
89
1011
12
13
14
1516
17
18
19
2021
2223
24252627282930
31123456
รายการประชุมประจำวันที่ 14-12-2561
เวลา 13:30 - 15:00
การประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๑
สถานที่ประชุม : ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 1 อาคารเทพศาสตร์สถิตย์
วันที่ประชุม : 14-12-2561
เวลา 10:30 - 11:30
ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ ครั้งที่ 1/2562
สถานที่ประชุม : ห้องคำหยาด อาคาร 75 ปีแม่โจ้
วันที่ประชุม : 14-12-2561
เวลา 09:00 - 12:00
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 13/2561
สถานที่ประชุม : ห้องประชุม 404 ชั้น 4 อาคารประเสริฐ ณ นคร
วันที่ประชุม : 14-12-2561
กราฟแสดงสถิติการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์
Chart.
Chart.
Chart.
  • ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ : E-meeting
    ติดต่อสอบถาม : ทีมพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร มหาวิทยาลัย
    63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
    โทรศัพท์ 0-5387-3602 , 0-5387-3080