<มิถุนายน 2561>
28
2930
31
1
23
4
5
6
7
8
910
11
12
13
14
15
1617
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29301
2345678
รายการประชุมประจำวันที่ 23-06-2561
เวลา 09:30 - 17:00
คณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 8/2561
สถานที่ประชุม : ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ประชุม : 23-06-2561
กราฟแสดงสถิติการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์
Chart.
Chart.
Chart.
  • ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ : E-meeting
    ติดต่อสอบถาม : ทีมพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร มหาวิทยาลัย
    63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
    โทรศัพท์ 0-5387-3602 , 0-5387-3080