ระบบแจ้งเตือน : ระบบจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพต่อเมื่อทำงานบน IE Version 8.0 ขึ้นไป [Download]
หน้าหลักระบบบริหารจัดการความรู้ ทีมงานพัฒนาระบบ ทีมงานพัฒนาระบบ
E-Mail(มหาวิทยาลัย)

Password

** รหัสผ่านเดียวกับที่ใช้ในระบบ e-mail มหาวิทยาลัย
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ขอเรียนเชิญชาว ม.แม่โจ้ ร่วมงาน KM FAIR 2016 "มีดีมาโชว์ THE EXPO SHARE"
จัดโดย คณะกรรมการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้   
ผู้เขียน นายคธาวุฒิ ทิพจร  วันที่เขียน 21/10/2559 14:39:27  จำนวนที่อ่าน 216  ครั้ง
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพาเข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2557 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี(กรรมการ)ชั้น5   
ผู้เขียน นายคธาวุฒิ ทิพจร  วันที่เขียน 15/1/2557 11:56:04  จำนวนที่อ่าน 1018  ครั้ง
ผู้เขียน นายคธาวุฒิ ทิพจร  วันที่เขียน 1/8/2556 12:12:30  จำนวนที่อ่าน 1016  ครั้ง
ภาพวีดีโอข่าวงานKM FAIR 2012 "วิถีคน วิถีงาน"
ภาพวีดีโอข่าวงานKM FAIR 2012 "วิถีคน วิถีงาน"   
ผู้เขียน นายคธาวุฒิ ทิพจร  วันที่เขียน 17/9/2555 17:41:29  จำนวนที่อ่าน 1294  ครั้ง
ผู้เขียน นายคธาวุฒิ ทิพจร  วันที่เขียน 14/9/2554 14:19:26  จำนวนที่อ่าน 1921  ครั้ง
1234
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ผู้เขียน นายคธาวุฒิ ทิพจร  วันที่เขียน 21/10/2559 15:25:06  จำนวนที่อ่าน 251  ครั้ง
โครงการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรและจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปี 2560
จัดโดย กองการเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ คณะกรรมพัฒนาบุคลากร และ คณะกรรมการจัดการความรู้ กลุ่มคุณอำนวย   
ผู้เขียน นายคธาวุฒิ ทิพจร  วันที่เขียน 21/10/2559 15:05:11  จำนวนที่อ่าน 252  ครั้ง
KM FAIR 2016 "มีดีมาโชว์ THE EXPO SHARE " ประจำปีงบประมาณ 2559
จัดโดย คณะกรรมการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี   
ผู้เขียน นายคธาวุฒิ ทิพจร  วันที่เขียน 21/10/2559 14:45:29  จำนวนที่อ่าน 247  ครั้ง
ผู้เขียน นายรัตติกาล ณวิชัย  วันที่เขียน 30/6/2559 2:13:15  จำนวนที่อ่าน 336  ครั้ง
โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับคุณอำนวย(กลุ่มชุมชนปฏิบัติ)ประจำปีงบประมาณ 2559
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุมคาวบอยเธียเตอร์ อาคารพัฒนาวิสัยทัศน์นักศึกษา   
ผู้เขียน นายคธาวุฒิ ทิพจร  วันที่เขียน 9/11/2558 10:15:34  จำนวนที่อ่าน 368  ครั้ง
12345678910...
องค์ความรู้/ดาวน์โหลดเอกสาร
องค์ความรู้เรื่องการจัดฝึกอบรม/สัมนา/ประชุมวิชาการนานาชาติ
จัดทำโดย สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้   
ผู้เขียน นายคธาวุฒิ ทิพจร  วันที่เขียน 4/10/2560 14:23:03  จำนวนที่อ่าน 119  ครั้ง
ผู้เขียน นายคธาวุฒิ ทิพจร  วันที่เขียน 4/10/2560 14:21:38  จำนวนที่อ่าน 93  ครั้ง
องค์ความรู้เรื่อง การเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้
จัดทำโดย สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้   
ผู้เขียน นายคธาวุฒิ ทิพจร  วันที่เขียน 4/10/2560 14:05:39  จำนวนที่อ่าน 89  ครั้ง
ผู้เขียน นายคธาวุฒิ ทิพจร  วันที่เขียน 4/10/2560 14:03:30  จำนวนที่อ่าน 89  ครั้ง
คู่มือระบบการเงินรับสำหรับบริหารจัดการการรับเงินของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
จัดทำโดย สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้   
ผู้เขียน นายคธาวุฒิ ทิพจร  วันที่เขียน 4/10/2560 13:51:27  จำนวนที่อ่าน 75  ครั้ง
12345678910...
บทความแนะนำ
เพิ่มประสิทธิภาพงานบริหารและธุรการด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรม » การสร้างนวัตกรรมจากงานประจำ/การวิเคราะห์งานประจำ/เทคนิคการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานสมัยใหม่ ด้วยระบบ KPI และ Competency
การประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ครั้งที่ 6 เรื่อง “เพิ่มประสิทธิภาพงานบริหารและธุรการด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรม” จัดโดย ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ร่วมกับสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยนเรศวร และเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ในระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีแนวคิดว่าบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าบุคลากรสายวิชาการ เพราะเป็นผู้ที่ให้การสนับสนุนด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และช่วยขับเคลื่อนกระบวนการต่าง ๆ ที่เป็นภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาให้ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างราบรื่น การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุนจึงเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะเมื่อบุคลากรสายสนับสนุนมีศักยภาพมากขึ้น มีความรู้มากขึ้น นั่นหมายถึงการขับเคลื่อนของสถาบันอุดมศึกษาจะเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ และมีความยั่งยืน
คำสำคัญ : การวิเคราะห์งานประจำ การสร้างนวัตกรรมจากงานประจำ เทคนิคการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานสมัยใหม่ ด้วยระบบ KPI และ Competency
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 96  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน สรัญญา อาษาไชย  วันที่เขียน 13/2/2561 15:42:56  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 23/2/2561 11:54:24
รายงานการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ » การเข้าร่วมประชุมวิชาการ FAB 2018
การเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International conference on food and applied bioscience : Trends and innovation in food and biotechnology ซึ่งจัดโดย Faculty of Agro-Industry, Chiang Mai University ในวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมดิเอ็มเพลส เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับอาจารย์และนักวิจัยเกี่ยวกับ ทิศทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร นโยบายประเทศและนานาชาติ โจทย์งานวิจัยสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและการเกษตร และอุตสาหกรรมอาหารและปัญหาสิ่งแวดล้อม
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 64  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน มุจลินทร์ ผลจันทร์  วันที่เขียน 12/2/2561 16:00:38  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 23/2/2561 11:58:52
การเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ » การวัดและการประเมินผลตามกรอบมาตรฐาน TQF
จากการเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวัดและการประเมินผลตามกรอบมาตรฐาน TQF ซึ่งจัดโดย สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยสยาม ระหว่างวันที่ 18- 19 มกราคม 2561 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ (สุขุมวิท 11) กรุงเทพมหานคร เนื่องด้วยในปัจจุบันการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาต้องเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQF) ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน โดยมุ่งเน้นมาตรฐานผลการเรียนรู้ (learning outcomes) ของผู้เรียนอย่างน้อย 5 ด้าน คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี เพื่อให้คุณภาพของบัณฑิตที่ผลิตในสาขาหรือสาขาวิชาของระดับคุณวุฒิเดียวกันของสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งมีมาตรฐานที่เทียบเคียงกันได้ทั้งในระดับชาติและระดับสากล ในการอบรมนั้น ผู้บรรยายได้กล่าวถึงนิยามของการวัด ว่าเป็นการกำหนดหรือให้ตัวเลข ปริมาณ อันดับ หรือลักษณะของสิ่งต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ โดยใช้เครื่องมือในการวัด ในขณะที่การประเมินผล หมายถึงกระบวนการในการตัดสินคุณค่าของสิ่งต่าง ๆ โดยอาศัยข้อมูลจากการวัดนำมาพิจารณาเทียบกับเกณฑ์ ซึ่งพฤติกรรมการเรียนรู้จะมี 3 รูปแบบคือ 1. พุทธิพิสัย เป็นพฤติกรรมด้านความรู้ ความคิดที่เกี่ยวข้องกับความสามารถทางสมองและสติปัญญา โดย Bloom และคณะ (1965) แบ่งเป็น 6 ขั้น ได้แก่ ความรู้ความจำ ความเข้าใจ การนำไปใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า 2. จิตพิสัย เป็นพฤติกรรมด้านจิตใจ ความรู้สึกนึกคิด เกี่ยวกับค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม เจตคติ โดย Krathwohl และคณะ (1964) แบ่งเป็น 5 ขั้น ได้แก่ การรับรู้ การตอบสนอง การรู้คุณค่า การจัดระบบคุณค่า และการสร้างลักษณะนิสัย 3. ทักษะพิสัย เป็นพฤติกรรมด้านการปฏิบัติ/การแสดงออก เป็นพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ซึ่งต้องอาศัยการประสานงานของประสาทและกล้ามเนื้อ เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว คล่องแคล่ว ชำนาญ โดย Simpson (1966) จำแนกการพัฒนาการเป็น 7 ขั้น ได้แก่ การรับรู้ของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ ความพร้อมที่จะปฏิบัติ การปฏิบัติตามข้อแนะนำ การปฏิบัติจนเป็นนิสัย การปฏิบัติที่สลับซับซ้อน การปรับเปลี่ยนการปฏิบัติ และการสร้างแบบแผนการปฏิบัติใหม่ โดยวิธีการที่ใช้ในการวัดและประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ จำแนกตามพฤติกรรมการเรียนรู้ ดังนี้ 1. พุทธิพิสัย ใช้วิธีการสอบและการสัมภาษณ์ 2. จิตพิสัย ใช้วิธีการสัมภาษณ์ การสอบถาม/รายงานความรู้สึก และการสังเกต 3. ทักษะพิสัย ใช้วิธีการสังเกตและการประเมินผลงาน โดยการประเมินผลการเรียนรู้ตามแนวคิดใหม่มีความเชื่อดังนี้ 1. ไม่มีผู้เรียนกลุ่มใดจะใช้เป็นกลุ่มมาตรฐานให้ยึดถือเป็นมาตรฐานได้ ผู้เรียนแต่ละคนมีลักษณะเฉพาะตน มีความถนัดและความสนใจที่แตกต่างกัน 2. การประเมินทางตรงที่อิงการปฏิบัติด้วยการประเมินหลากหลายจะสามารถประเมินความรู้ คุณธรรม และกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนได้สมบูรณ์กว่า แม่นยำถูกต้องกว่า และได้ภาพพจน์ของความยุติธรรมมากกว่า 3. การประเมินเป็นส่วนประกอบที่กลมกลืนกับหลักสูตร ดังนั้นการประเมินจึงเกิดขึ้นตลอดหลักสูตร และการเรียนการสอนประจำวัน 4. การประเมินจะเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของความเป็นมนุษยชาติที่เกี่ยวข้องกับสังคมและคนอื่น ดังนั้นจึงต้องเกี่ยวข้องกับบุคลต่าง ๆ ได้แก่ครู พ่อแม่ เพื่อน ๆ และตัวผู้เรียนเอง ซึ่งถือเป็นหลักสำคัญทำให้กระบวนการประเมินมีความถูกต้องแม่นยำ โดยลักษณะของการประเมินการเรียนรู้ มี 3 ลักษณะ คือ 1. การประเมินก่อนเรียน เป็นการประเมินความพร้อมและพื้นฐานของผู้เรียนและ/หรือ การประเมินความรอบรู้ในเรื่องที่จะเรียนก่อนเรียน 2. การประเมินระหว่างเรียน เป็นการตรวจสอบพัฒนาการของผู้เรียน 3. การประเมินเพื่อสรุปผลการเรียน เป็นการประเมินหลังเรียน และ/หรือการประเมินผลการเรียนปลายปี/ปลายภาค นอกจากนี้ยังมีข้อสังเกตในการวัดและประเมินผล ดังนี้ 1. ควรให้ความสำคัญกับพัฒนาการที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนมากกว่าเน้นที่คะแนน 2. ควรให้ความสำคัญกับการประเมินระหว่างเรียน มากกว่าประเมินปลายภาคเรียน 3. ควรใช้เครื่องมือที่หลากหลายเพื่อให้การผลการวัดและประเมินมีความน่าเชื่อถือ 4. ควรให้ความสนใจกับผู้เรียนอย่างทั่วถึง สำหรับการปฏิบัติการนั้น มีผู้เข้าร่วมการอบรมประมาณ 100 คน แบ่งเป็น 10 กลุ่ม ข้าพเจ้าได้อยู่กลุ่มที่ 2 ซึ่งประกอบด้วยคณาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ อาทิ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และอื่น ๆ ซึ่งในการปฏิบัติจะเลือก มคอ. 3 ของคณาจารย์ในกลุ่มที่มีการวิพากษ์จากสมาชิกกลุ่มว่ามีการแก้ไขน้อยที่สุดและเหมาะสมที่จะใช้ในการนำเสนอ โดยมีวิทยากรช่วยในการให้ข้อเสนอแนะสำหรับการแก้ไข มคอ. 3 ของแต่ละกลุ่ม จากความรู้ที่ได้รับในการเข้าร่วมประชุมวิชาการดังกล่าว ข้าพเจ้าสามารถนำมาใช้ในการปรับปรุงการเขียน มคอ. 3 ในส่วนของการวัดและประเมินผลตามผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ให้ดียิ่งขึ้น
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 80  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ลัคนา วัฒนะชีวะกุล  วันที่เขียน 12/2/2561 15:55:20  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 23/2/2561 12:01:04
PACCON 2018 » Formulation of facial cream and body mist from avocado oil
The formulation of facial cream and body mist from avocado oil can help to value-add of fresh avocado (Persea americana) and increase marketing channel. Pure cold pressed avocado oil containing high nourishing oil can be extracted from fresh avocado in high quantity and with low cost. The chemical properties of the cold pressed avocado oil were examined. The results showed that acid, free fatty acids and peroxide values were 1.20 mg KOH/g, 0.82 % as oleic acid and 5.56 meq O2/kg, respectively. The physical properties, stability test and testing by volunteers of cosmetic products from cold pressed avocado oil including facial cream and body mist were investigated. The texture of white facial cream (pH = 6.29 at room temperature) was smooth and creamy. For the body mist, the texture of white body mist (pH = 6.22 at room temperature) was light. Both white facial cream and body mist were tested by 50 volunteers for one month. The results of testing by volunteers revealed that facial cream and body mist showed an increased hydration, elasticity and no skin irritation when compared to other skin care cosmetics.
คำสำคัญ : Body mist Facial cream
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 78  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ฐิติพรรณ ฉิมสุข  วันที่เขียน 10/2/2561 13:13:27  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 23/2/2561 12:02:41
องค์ประกอบทางเคมีในเครื่องสำอาง » Formulation of facial cream and body mist from avocado oil
Abstract: The formulation of facial cream and body mist from avocado oil can help to value-add of fresh avocado (Persea americana) and increase marketing channel. Pure cold pressed avocado oil containing high nourishing oil can be extracted from fresh avocado in high quantity and with low cost. The chemical properties of the cold pressed avocado oil were examined. The results showed that acid, free fatty acids and peroxide values were 1.20 mg KOH/g, 0.82 % as oleic acid and 5.56 meq O2/kg, respectively. The physical properties, stability test and testing by volunteers of cosmetic products from cold pressed avocado oil including facial cream and body mist were investigated. The texture of white facial cream (pH = 6.29 at room temperature) was smooth and creamy. For the body mist, the texture of white body mist (pH = 6.22 at room temperature) was light. Both white facial cream and body mist were tested by 50 volunteers for one month. The results of testing by volunteers revealed that facial cream and body mist showed an increased hydration, elasticity and no skin irritation when compared to other skin care cosmetics.
คำสำคัญ : Avocado Cold pressed avocado oil Cosmetics Facial cream; Body mist
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 75  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ฐิติพรรณ ฉิมสุข  วันที่เขียน 10/2/2561 13:09:28  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 23/2/2561 12:06:36
ณิชมน ธรรมรักษ์ » อุปกรณ์และเครื่องมือพื้นฐานทางจุลชีววิทยา
อุปกรณ์และเครื่องมือพื้นฐานทางจุลชีววิทยา มีหลายชนิดจะต้องเลือกใช้งานให้เหมาะสม
คำสำคัญ : อุปกรณ์และเครื่องมือพื้นฐานทางจุลชีววิทยา
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานช่วยวิชาการ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 43573  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ณิชมน ธรรมรักษ์  วันที่เขียน 22/9/2557 16:26:51  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 23/2/2561 13:14:46
"กำจัดจุดอ่อน..ภาษาไทย ไม่ยากอย่างที่คิด " » มาช่วยกันใช้ “คำลงท้าย” ให้ถูกต้องกันดีกว่า ^^
ภาษาไทย เป็นสมบัติของคนไทยทุกคน ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนที่ควรช่วยกันรักษาและใช้ให้ถูกต้อง พูดให้ชัด เขียนให้ถูก ไม่ใช่เรื่องยาก..ขอเพียงใส่ใจ และร่วมกันใช้ให้ถูก เท่านั้นเอง ^U^
คำสำคัญ : คำลงท้าย ภาษาไทย
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : การศึกษา การเรียนการสอน
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 27465  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 1  ครั้ง
ผู้เขียน สุวรรณ เลียงหิรัญถาวร  วันที่เขียน 13/1/2554 18:07:25  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 23/2/2561 12:12:45
พรรณไม้ในงานวิชาชีพ » ชื่อพฤกษศาสตร์นี้ ท่านได้แต่ใดมา: กรณีพันธุ์ไม้ในสกุล Lagerstroemia
ในบทความนี้้ ผู้เขียนได้สืบค้นข้อมูล ความเป็นมาเป็นไป กฎเกณฑ์ ระเบียบวิธี ในการตั้งชื่อพฤกษศาสตร์พันธุ์ไม้มาเล่าสู่กันฟัง โดยตั้งใจว่าจะเริ่มต้นจากพันธุ์ไม้ใกล้ตัวที่ทุกคนควรรู้จัก นั่นก็คือ อินทนิล ซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้ รวมไปถึงพันธุ์ไม้อื่นๆที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน
คำสำคัญ : Lagerstroemia ชื่อพฤษศาสตร์ พันธุ์ไม้ ภูมิทัศน์ ภูมิสถาปัตยกรรม
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : สถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม ผังเมือง
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 26688  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน จรัสพิมพ์ บุญญานันต์  วันที่เขียน 24/3/2555 9:49:02  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 23/2/2561 13:14:05
รายงานการไปราชการ ประชุม สัมมนา ศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ดูงาน ที่ถูกต้องตามแบบฟอร์มการรายงานฯ » ตัวอย่างการเขียนรายงานเดินทางไปราชการ ประชุม สัมมนา ศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ดูงาน ที่ถูกต้องตามแบบฟอร์มฯ ของกองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ตัวอย่างการเขียนรายงานเดินทางไปราชการ ประชุม สัมมนา ศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ดูงาน ที่ถูกต้องตามแบบฟอร์มฯ ของกองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 24789  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน อุรัชชา สุวพานิช  วันที่เขียน 2/10/2555 15:20:17  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 23/2/2561 12:22:21
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community, AEC) » เล่าสู่กันฟัง : การเขียนชื่อ-นามสกุลของชาวต่างชาติ
โดยอาจารย์ 3 ท่านที่มีประสบการณ์ในการใช้ชีวิตต่างประเทศ 1. อาจารย์ภาคศิริ ทองเสน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเนตร สืบค้า คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 3. อาจารย์ ดร.ชนันท์ ราษฎ์นิยม คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
คำสำคัญ : อาเซียน ชื่อ นามสกุล คนต่างชาติ
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : เรื่องทั่วไป
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 22299  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน สุเนตร สืบค้า  วันที่เขียน 16/8/2555 13:48:04  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 23/2/2561 12:24:18
การบริหารงานบุคคล » กบข.เปิดปมระบบบำนาญไทย
กบข.
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : การบริหารจัดการ การจัดการความรู้
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 11386  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 6  ครั้ง
ผู้เขียน เกษม ใคร้มา  วันที่เขียน 1/3/2554 10:16:53  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 23/2/2561 13:15:05
รวมบทความ เกี่ยวกับภาษาจีน » ว่าด้วยเรื่อง การถามข้อมูลส่วนตัว (๑)
ถามที่มา --บอกสัญชาติ
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : ภาษา วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 7293  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 6  ครั้ง
ผู้เขียน สุวรรณ เลียงหิรัญถาวร  วันที่เขียน 1/2/2554 14:33:37  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 23/2/2561 12:30:16
รวมบทความ เกี่ยวกับภาษาจีน » สวัสดี หนีห่าว!
..ทักทายกันแบบจีน..
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : ภาษา วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 15708  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 5  ครั้ง
ผู้เขียน สุวรรณ เลียงหิรัญถาวร  วันที่เขียน 27/1/2554 7:24:20  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 23/2/2561 12:31:35
มะลิริมรั้ว » สบายใจในวันสงกรานต์
เพื่อเป็นศิริมงคลที่ดีในวันมหาสงกรานต์ของปี 2554 นี้ ผู้เขียนได้พาคุณพ่อมาถวายสังฆทานที่สำนักวิปัสสนาเกษตรใหม่ธรรมธราราม จีงเป็นที่มาของธรรมเทศนาอันเป็นบุญใหญ่ของครอบครัวในวันมหาสงกรานต์ ซึ่งเห็นควรที่จะได้บันทึกไว้เพื่อเป็นการเผยแผ่บุญนี้ไปให้ถ้วนทั่วกัน
คำสำคัญ : ธรรมมะ พุทธศาสนา สำนักวิปัสสนาเกษตรใหม่ธรรมธราราม
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : ข้อคิดชีวิต ปรัชญา ศาสนา
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 5039  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 4  ครั้ง
ผู้เขียน จรัสพิมพ์ บุญญานันต์  วันที่เขียน 15/4/2554 10:35:08  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 23/2/2561 12:32:58
สัพเพเหระเกี่ยวกับการบริหารองค์กร » คิดอย่างไรกับการประเมินผลการปฏิบัติงานแนวใหม่?
บทความนี้เป็นการประมวลความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมอบรมเรื่อง "การเขียน JD กับการวัดความสามารถของ JD" บวกกับการวิเคราะห์ส่วนตัวนะครับ ถ้าไม่เห็นด้วย หรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเชิญร่วมวิพากษ์วิจารณ์ได้ครับ
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานนโยบายและแผน
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 5010  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 3  ครั้ง
ผู้เขียน วรุณสิริ สุจินดา  วันที่เขียน 5/3/2554 14:35:34  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 23/2/2561 12:36:37
รายชื่อผู้เขียนจำนวนบทความ
น.ส.ณัฐกฤตา โกมลนาค39
นางปาณิศา คงสมจิตต์35
น.ส.ณิชมน ธรรมรักษ์20
นายสมชาย อารยพิทยา20
นายเกษม ใคร้มา15
อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล15
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเนตร สืบค้า14
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรัสพิมพ์ บุญญานันต์13
อาจารย์สุวรรณ เลียงหิรัญถาวร13
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งหทัย ชัยอาภร12
นายบรรพต โตสิตารัตน์12
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งกานต์ ใจวงค์ยะ11
อาจารย์จักรพงษ์ ไชยวงศ์10
อาจารย์ ดร.จีรวรรณ แซ่เล้า10
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทุเรียน ทาเจริญ10
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
สมาชิกที่ลงทะเบียน 10 คนล่าสุด
วิชิต วิชัย
ลงทะเบียนเมื่อ
7/2/2561 10:27:49
สุรัตน์ เศษโพธิ์
ลงทะเบียนเมื่อ
1/2/2561 10:31:23
ภานุมาศ คนล่ำ
ลงทะเบียนเมื่อ
24/1/2561 13:40:35
ศุภนิดา คำเกลี้ยง
ลงทะเบียนเมื่อ
22/1/2561 13:04:27
ธนพร งามประภาสม
ลงทะเบียนเมื่อ
12/1/2561 11:25:53
ชฎาพร จันทร์พร
ลงทะเบียนเมื่อ
10/1/2561 8:56:12
ณัฐพล อุ่นภักดิ์
ลงทะเบียนเมื่อ
8/1/2561 15:37:01
ศุภกิจ พานิชกุล
ลงทะเบียนเมื่อ
28/12/2560 14:46:38
สิงหา เถระ
ลงทะเบียนเมื่อ
25/12/2560 14:42:21
อนุศิษฏ์ บุญทาแดง
ลงทะเบียนเมื่อ
6/12/2560 11:47:30
กล่องบทความ 10 ลำดับล่าสุด
เพิ่มประสิทธิภาพงานบริหารและธุรการด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรม
การประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงาน..
รายงานการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
รายงานความรู้ที่ได้ไปอบรม สัมมนา การน..
การเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
การวัดและการประเมินผลภายใต้กรอบ TQF
PACCON 2018
The formulation of facial cream and b..
องค์ประกอบทางเคมีในเครื่องสำอาง
องค์ประกอบทางเคมีในเครื่องสำอาง ..
รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าอบรม สัมมนาหรือประชุมวิชาการ
งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “The 2..
รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าอบรม สัมมนาหรือประชุมวิชาการ การประชุมวิชาการ ประจำปี 2560 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันที่ 7 – 8 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
โครงข่ายประสาทเทียม หรือ ข่ายงานประสา..
ประสิทธิภาพงานบริหารและธุรการด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรม
การสร้างนวัตกรรมจากงานประจำ
ความรู้จากการเข้าอบรม ประชุมวิชาการ
ความรู้จากการเข้าอบรม ประชุมวิชาการ
ประชุมและเสนอผลงานวิชาการ
ฺBlog นี้ใช้สำหรับเผยแพร่ข้อมูลที่ได้..
กล่องบทความของหน่วยงาน
กลุ่มของบทความ
กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
การสร้างนวัตกรรมจากงานประจำ/การวิเคราะห์งานประจำ/เทคนิคการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานสมัยใหม่ ด้วยระบบ KPI และ Competency
เพิ่มประสิทธิภาพงานบริหารและธุรการด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรม
การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ใช่เพียงแค่การเขียน Work Flow เท่านั้น
ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาวิสัยทัศน์บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560
เนื้อหาการเขียนหนังสือราชการ
กลุ่มงานบริการการศึกษา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วัฒนธรรมความเชื่อเกี่ยวกับการใช้ "ตะเกียบ" ของชาวจีน
มารยาทการรับประทานอาหารแบบจีนเบื้องต้น
การขอใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) สำหรับบุคลากรต่างชาติที่ปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
กระบวนงานและขั้นตอนการปฏิบัติงานการรับนักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
กลุ่มงานนโยบายและแผน กลุ่มงานอาคารสถานที่และสวัสดิการ
- ยังไม่มีรายการคำถาม
กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่
เผยแพร่การนำไปใช้ประโยชน์
ทรัพยากรชีวภาพสู่ผลิตภัณฑ์ระดับโลก
สรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์และบุคลากร
The Four C’s of Becoming a True HR Influencer
สรุปเนื้อหาจากการเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี ม.แม่โจ้ (เรื่อง การทำบริสุทธิ์ก๊าซชีวภาพโดยสาหร่ายคลอเรลล่า)
กลุ่มงานช่วยวิชาการ
ทำไมผู้ที่ทำงานในห้องปฏิบัติการต้องอบรมหลักสูตร "เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน"
การสกัดน้ำมันจากไพล เพื่อผลิตน้ำมันนวดไพลและยาหม่องไพลสด
“การจัดการความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์”
ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025
การใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอในการตรวจสอบสายพันธุ์พืช
กลุ่มงานคลังและพัสดุ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
กลุ่มงานห้องสมุด กลุ่มงานสายวิชาการ
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
การบริหารจัดการ การจัดการความรู้
องค์ความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการจัดการความรู้ด้านงานวิจัย เรื่อง การเขียนบทความวิจัยที่ดีในมุมมองของผู้ประเมิน
การเขียนข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่)
ทิศทางการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยของประเทศ
องค์ความรู้จากการจัดโครงการการจัดการความรู้ หัวข้อ โครงการเสวนาการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21
องค์ความรู้จากการจัดโครงการการจัดการความรู้ เรื่อง "การสร้างความเข้าใจในการเขียนข้อตกลงภาระงาน (TOR) และรายงานภาระงานตามข้อตกลงฯ (APS ป.สน.02)"
การเมือง การปกครอง กฎหมาย
การแพทย์ สุขภาพ สุขภาวะ ภาษา วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์
ข้อคิดชีวิต ปรัชญา ศาสนา ดนตรี ศิลปะ วรรณกรรม บันเทิง
การศึกษา การเรียนการสอน อาหาร ท่องเที่ยว กีฬา นันทนาการ
การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม ธุรกิจการค้า เรื่องทั่วไป
สังคม ครอบครัว ชุมชน เศรษฐกิจ สถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม ผังเมือง
ธรรมชาติ สัตว์ ต้นไม้ สิ่งแวดล้อม
การใช้งานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
การใช้งานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร : Management Information System [MIS]
รับผิดชอบระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารนสนเทศ มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290